Choď na obsah Choď na menu
 


Niečo z histórie...

Rok  1925

Podľa vzoru iných obcí, aj tu bol založený „Dobrovoľný hasičský sbor“, ktorý dodnes jestvuje.

 

Rok 1949

Dňa 19. marca za dosť chladného a pomerne sychravého počasia v predpoludňajších hodinách vznikol požiar v dome vd. Margity Urdovej ( Hricomiža). Požiar vznikol preskočením iskry z komína do pôjda, kde boli zbytky slamy a zeleného krmu. Zachrániť sa nedalo nič. V komíne, ktorý je ešte starého typu prispôsobený na údenie mäsa bola slanina i mäso i cudzích ľudí. Toto všetko až na 50% bolo po požiari neupotrebiteľné.S veľkou námahou miestnych hasičov, občanov a hasičov susedných obcí podarilo sa zachrániť susediaci a tesne vedľa horiaceho domu stojaci dom Tomáša Plavčana. Majiteľka domu so svojou rodinou bola ubytovaná u príbuzných.

 

Rok   1951

Tohto roku zakúpila obec novú motorovú striekačku.

 

Rok   1952

Tohto roku v jeseni v rámci 5 M plánu bola prevedená výstavba nového hasičského skladu, ktorý bol v novembri dokončený.

 

Rok   1954

Okresné vedenie požiarnej bezpečnosti vymenilo doterajšiu malú motorovú striekačku za novú – väčšiu, ktorá má i podvozok. Stará, doterajšia motorová striekačka bola pridelená obci Oľšov.

 

Rok   1962

Predsedom požiarnej ochrany je Štefan Koľ, veliteľ Štefan Reviľak, hospodár Pavel Jura.

 

Rok    1963

Predsedom ČsPO (požiarnej ochrany) je Štefan Koľ, veliteľ Juraj Reviľak, hospodár Pavel Škop, strojník Milan Turóci. S novou motorovou striekačkou miestni požiarnici na kamencoch vykonali 4 cvičenia.

 

Rok   1965

13.októbra asi o 11.-nástej hodine, keď ľudia boli na poli, vypukol na vyšnom konci v stodole u Pavla Kuchára (Jusefuf) oheň. Šťastie bolo, že vietor fúkal smerom k Putnovu, teda na nezabudovaný priestor. Pohotovým zásahom tunajšej motorovej striekačky zásluhou Juraja Reviľaka požiar bol lokalizovaný, takže zhorela iba stodola a stajňa Roberta Vrabľa.

 

Rok   1966

Predsedom Zboru požiarnej ochrany bol Andrej Javorský, veliteľom Štefan Karabáš, strojníkom Milan Turóci, hospodárom Juraj Reviľak. Organizácia má plány činnosti, koná výročné členské schôdze za prítomnosti delegáta z okresného verejného požiarného útvaru. V letnom období dvojice požiarnikov vykonali bezpečnostné prehliadky komínov, elektrického zariadenia na JRD a v obchode. Zbor v lete pravidelne cvičí, vlastní zbrojnicu a motorovú striekačku.

 

Rok   1967

Vedenie ako v predošlých rokoch. Konala sa výročná schôdzka PO v Krivanoch za prítomnosti delegáta z okresu. Pripomenulo sa tohoročné 120. výročie požiarnej organizácie na Slovensku a 47. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Krivanoch. Na schôdzi bola vyslovená požiadavka druhej motorovej striekačky a doplnenie zásob hadíc do takej miery (za vyradené už 20-ročné hadice), aby hadicami bola dosiahnuteľná Torysa. Dnešný stav zboru je  x  mužov. Pre tento počet zbor disponuje potrebným množstvom uniforiem, bagančí, prílb a sekeriek.