Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte na stránke DHZ KRIVANY 

 

 

Je len málo športov, o ktorých môžeme povedať, že ich pestovanie prináša celospoločenský úžitok.

Je len málo športov, ktoré majú vo svete profesionálnu základňu niekoľkonásobne väčšiu ako má ľadový hokej, a napriek tomu je takýto šport širokej verejnosti takmer neznámy. 

Je len málo športov, v ktorých profesionáli nežijú z peňazí, ktoré si zarobia športom.

Je to HASIČSKÝ ŠPORT

 

Čo vidia dobrovoľní hasiči na hasičskom športe? To, že keď idú na štart, zabúdajú na svoje pocity, myšlienky, problémy a sústreďujú sa len na svoju pozíciu, v tú chvíľu sa stáva team RODINOU, kvôli ktorej každý dobrovoľný hasič siahne až na dno svojich síl. 

 

Hasičské desatoro

1.  Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí

2.  Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3.  Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

 4.  Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

  5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

  6.  Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

  7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

 

  8.  Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.

 

 9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.

 10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

       

Obrázok

dhzkrivany@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bison.jpg