Choď na obsah Choď na menu
 


Bodovanie na súťažiach

 

Z každej pohárovej súťaže sa započítavajú body za umiestnenie a to od 1. miesta do posledného podľa počtu prihlásených družstiev. Napr.: pri počte 12 zúčastnených družstiev :
     
1. miesto - 12 bodov
2. miesto - 11 bodov
3. miesto - 10 bodov
atď. 
     
K týmto dosiahnutým bodom za umiestnenie sa družstvu započítajú body za dosiahnutý čas:
     
  do 15,0 s. 40 b
od 15,1 s. do 16,0 s. 35 b
od 16,1 s. do 17,0 s. 30 b
od 17,1 s. do 18,0 s. 25 b
od 18,1 s. do 20,0 s. 20 b
od 20,1 s. do 25,0 s. 10 b
od 25,1 s. do 30,0 s. 7 b
od 30,1 s. do 41,0 s. 5 b
od 41,1 s. do 50,0 s. 2 b
od 50,1 s.   1 b

OHL Sabinov:

1. miesto.........20 bodov 
2. miesto.........17 bodov 
3. miesto.........15 bodov 
4. miesto.........13 bodov 
5. miesto.........11 bodov 
6. miesto...........9 bodov 
7. miesto...........8 bodov 
8. miesto...........7 bodov
9. miesto...........6 bodov
10. miesto.........5 bodov
11. miesto.........4 body
12. miesto.........3 body

Každý ďalší platne ukončený útok...............2 body
Pokus hodnotený ako neplatný (NP).........1 bod
Neúčasť družstva..........................................0 bodov